Amsterdam Geuzenveld-Slotermeer

Wie wij zijn

Achterste rij:
Robbert Koster,  wijkziekenverzorgende, studeert HBO-v (verpleegkunde)

Ina Bruns, wijkverpleegkundigeHaar aandachtsvelden zijn neurologie (Parkinson/CVA/MS) en dementie.

Riekje Elema, wijkverpleegkundige. Zij is specialist klinische geriatrie en casemanager voor kwetsbare ouderen. Haar aandachtsveld is dementie

Marlies Poort, wijkverpleegkundige. Haar aandachtsvelden zijn PGB indicering en dementie

Voorste rij:

Ellen Doesburg, wijkziekenverzorgende. Haar aandachtsvelden zijn COPD en diabetes

Petra Braun, verpleegkundige in de wijk. Haar aandachtsvelden zijn pijnbestrijding en wondverzroging.

Trieu Le, wijkverpleegkundige. Heeft als aandachtsvelden paliatieve zorg en PGB indicering.

Alexandra Bon, wijkverpleegkundige. Onze vaste invaller in drukke tijden

José Teunen, wijkziekenverzorgende. Haar aandachtsveld is dementie.

Charlotte Teunen, verpleegkundige in de wijk. Haar aandachtsveld is palliatieve zorg.


Samenwerking

Wij werken nauw samen met de fysiotherapeuten van het A.H.Gerhardhuis, ergotherapeuten van Ergotherapy4support, dietisten van Eetinzicht en maatschappelijk werk van Eigen weg.

Samenwerking betekent dat we gemakkelijk de hulp van onze collega's kunnen vragen. Hierdoor kunnen mogelijke problemen thuis eenvoudiger en sneller worden aangepakt. 

Thuiszorg Amsterdam Nieuw West. Thuiszorg Geuzenveld-Slotermeer.